MOBIILIKUNTA HELPOTTAA ASUKKAIDEN TIEDONSAANTIA JA YHTEYDENOTTOA KUNTIEN PALVELUIHIN

www-puhelinkuva_wp


Kun
Enisoft perustettiin vuonna 2011 oli Mobiilikunta-sovellus yksi idea muiden joukossa. Markkinointijohtaja Marko Weissmannin mukaan kasvupotentiaali huomattiin kuitenkin pian ja Mobiilikunta-palvelusta tuli Enisoftin päätuote.

 

Mobiilikunta -sovellus on tällä hetkellä käytössä Jyväskylässä, Kuopiossa, Riihimäellä ja Turussa. Esimerkiksi Jyväskylä – Mobiilikunta sovellus tarjoaa kätevässä paketissa Jyväskylän uutiset, tapahtumat, säätiedot sekä kaupungin käytetyimpien asiointipalveluiden ja aktiviteettien yhteystiedot. Sovelluksen avulla voi myös lähettää kaupungille palautetta ja vikailmoituksia.

 

Marko kertoo, että Enisoftin ensisijainen tavoite on saada levitettyä palvelua mahdollisimman moneen kuntaan Suomessa. Palvelusta on kuitenkin jo oltu kiinnostuneita myös eri puolilla Eurooppaa, joten sopivien kumppaneiden avulla myös kansainvälistyminen on potentiaalinen skenaario lähitulevaisuudessa.

 

Itse idea Mobiilikunta-sovelluksesta syntyi, kun enisoftilaiset pohtivat miten he voisivat eri tilanteissa helpottaa ihmisten arkea älypuhelinteknologiaa ja mobiililaitteen helppoa siirrettävyyttä hyödyntäen.

He olivat myös tehneet paljon töitä sen eteen, että palvelu on myös kunnan näkökulmasta mahdollisimman vaivaton ottaa käyttöön ja jatkossa myös helppo ylläpitää.

 

Palvelualustaksi on valittu Azure, mikä on Markon mukaan hyvin luonnollinen valinta Microsoftin BizSpark-ohjelmassa mukana olevalle startupille. Päätöstä tehtäessä pyrittiin kuitenkin näkemään, miten Enisoft saa Mobiilikunnalle mahdollisimman luotettavan, monipuolisen ja helposti hallittavan sekä skaalattavan palvelualustan vuosiksi eteenpäin. Azure täytti nämä kriteerit.

 

Marko kertoo, että Windows – ja Windows Phone -kehityksessä on aina ollut parasta se, että näkyvää jälkeä syntyy helposti ja nopeasti. Ensiluokkaiset työkalut (mukaan lukien laite-emulaattorit), kattava dokumentaatio sekä sovelluskauppajulkaisun helppous ovat tekijöitä, joiden avulla asiakkaan ratkaisu saadaan rakennettua tehokkaasti. Ja Beta-jakelun avulla asiakas myös pääsee itse tutustumaan tuotteeseen ennen julkaisua.

 

Aurinkoista loppuviikkoa! :)

 

Appsidaisyterveisin,

Tarja

 

PELILLISTÄMISESTÄ APUA SOVELLUSTEN TUOTEKEHITYKSEEN, KÄYTÖN MOTIVOINTIIN JA MARKKINOINTIIN

Espoolainen Cloudriven tutustui pelillistämiseen vuonna 2007 kun silloisen Sataman aikoina aloitettiin ”myyjiä kiinnostavan” CRM-järjestelmän suunnittelu. Cloudrivenin toimitusjohtaja Jukka Koskenkanto kertoo, että tavoitteena oli kehittää Microsoftin Dynamics CRM:ään lisäosa, joka saisi myös myyntihenkilöstön innostumaan CRM:stä. Syntyi järjestelmä nimeltä BLARP eli Business-Live-Action-Role-Playing, josta kehittyi aikojen saatossa nykyinen kannustava ja sitouttava Virta myynnin johtamisen järjestelmä.

Viime vuosina Cloudriven on kehittänyt varsinaista pelillistämisalustaa osin yhteistyössä Tekesin kanssa. Habit -pelillistamisalusta on ratkaisu, jonka avulla voidaan johtaa ja vaikuttaa henkilöstön, kumppaneiden ja asiakkaiden tekemiseen kannustavalla tavalla.

Jukka Koskenkannon mukaan Cloudrivenin asiakkaat käyttävät tällä hetkellä Habitia esimerkiksi henkilöstön osallistamisessa liiketoiminnan kehittämiseen, myyntitiimien motivoinnissa ja kannustamisessa sekä valmentamisessa ja perehdytyksessä. Pelimekanismeja voidaan hyödyntää myös monin tavoin sovellusten markkinoinnissa esimerkiksi lisäämällä koukuttavien pelielementtien avulla sovelluksen parissa vietettyä aikaa tai kannustamalla käyttäjiä suosittelemaan sovellusta tai sen sisältöjä muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Pelillistämällä on myös mahdollista vaikuttaa käyttäjätietojen keräämiseen käyttäjän hyväksymällä tavalla. Näiden tietojen avulla voi muun muassa kohdentaa mainontaa sovellusten sisällä aiempaa tarkemmin. Lisäksi sovellusten suunnittelussa kannattaa huomioida erilaiset pelielementit erityisesti käyttäjän perehdyttämisessä sovelluksen käyttöön.

Habitista on tulossa Windows 8- ja Windows Phone -sovellukset kesällä 2014. Mobiiliovellukset tarjoavat kattavat mahdollisuudet suorittaa tehtäviä ja saada välitöntä palautetta tekemisestään asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Niiden avulla voi myös valita itselleen mieluisia vaihtoehtoja työnantajan määrittelemistä palkkioista tien päällä ja paikasta riippumatta. Lisätietoja pelillistamisestä löydät osoitteesta www.cloudriven.fi

Aurinkoista viikonloppua kaikille! :)

Appsidaisyterveisin,

Tarja

SILMUN AVULLA HELPOTUSTA KENTTÄTYÖN OHJAUKSEEN JA RESURSOINTIIN

IMG_0926_silmu_tablet (2)

Systems Garden on kehittänyt Windows 8:lle kenttätyön ohjaukseen ja resursointiin Silmu -sovelluksen, joka tuo mobiilisovellukset kiinteäksi osaksi työtä. Silmu mahdollistaa mobiilisovellusten liittämisen yrityksen taustajärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään, CRM:ään, taloushallinnon järjestelmiin tai vaikkapa SharePointiin.

Systems Gardenin toimitusjohtaja Pirkka Parosen mukaan suoraa mitattavaa hyötyä asiakkaille tuovat esimerkiksi säästyneet työtunnit, laskujen nopeampi kierto ja välillisesti myös lisääntynyt työtyytyväisyys. Työtuntien kirjaaminen, laskutus ja raporttien teko sujuvat Silmun avulla missä ja milloin vain. Sovelluksen kautta kulkevat sähköiset työmääräimet, siellä poimitaan ja kuitataan työt sekä kirjataan materiaalit ja työtunnit. Silmu for SharePoint -sovelluksella puolestaan intranetin uutiset ja dokumentit ovat työntekijöiden luettavissa parilla klikkauksella.

Silmu Windows Phone ja Windows 8 -sovellukset tukevat erityisen hyvin kenttätyötä. Asentaja poimii työt helposti kännykällä, jonka jälkeen työ kuitataan kohteessa ja lasku lähtee heti työn valmistuttua. Samaan aikaan työnjohto näkee reaaliaikaisen työtilanteen, suunnittelee työt ja näkee huoltokohteen tiedot ja historian GPS:n avulla tabletista ja tarkistuslista käydään läpi suoraan näytöllä. Huomiota vaativista kohteista otetaan valokuva, joka ladataan suoraan taustajärjestelmään. Raportti on valmis, kun tarkistuskohteesta poistutaan. Työn laatu paranee merkittävästi, sillä koko huoltohistoria on käytettävissä kohteessa. Helppoa ja nopeaa vai mitä? :)

Lisätietoja Silmu-mobiilipalveluista, niiden eri sovelluksista ja hyödyntämismahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.systemsgarden.com/silmu-mobiilipalvelut

Mukavaa ja aurinkoista viikonloppua! :)

Appsidaisyterveisin,

Tarja

KUNTA BI:N AVULLA AJANTASAISTA JA HAVAINNOLLISTA TIETOA PÄÄTÖKSENTEKOON

Innofactorin Kunta BI Windows 8 -sovellus tarjoaa ketterän tavan yhdistää siiloutunut tieto selkeäksi kokonaisuudeksi. Sovellus tuo kuntien tärkeät mittaritiedot Windows 8 -aloitusnäytölle, jolloin käyttäjä pysyy jatkuvasti ajan tasalla kunnan operatiivisesta toiminnasta.

Sovelluksen taustalla pyörii Microsoftin BI-teknologiaan pohjautuva raportointiratkaisu, johon tiedot kerätään kunkin kunnan olennaisimmista lähdejärjestelmistä. Taustalla voi myös jatkuvasti kehittää arkkitehtuuria, lisätä tietolähteitä ja suorittaa entistä vaativampia tiedon yhdistelyjä ja laskentaa.

Innofactorin BI-ratkaisuista vastaava johtaja Henrikki Järvinen kertoo, että Kunta BI tehtiin helpottamaan kuntien päättäjien työtä. Kuntapäättäjien on mietittävä tarkasti mitä palveluja kuntalaisille tarjotaan, jotta kunnan tehtävät täyttyisivät ja toisaalta miten palvelut järjestettäisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lisäksi kunnat tuottavat koko ajan enemmän ja enemmän tietoa. Tietojärjestelmät ovat optimoituja tiettyihin tarkoituksiin, ja usein lukuisissa eri järjestelmissä sijaitsevaa tietoa pitää koostaa, raportoida ja seurata säännöllisesti. Kunta BI vastaa näihin haasteisiin tuottamalla älykästä ja reaaliaikaista tietoa, jonka varassa voi tehdä viisaita päätöksiä.

Kunta BI 1

Kunta BI 2

Tässä esimerkkimittareita, joita Kunta BI –sovelluksen avulla voidaan seurata:

Kunnan talouden mittarit

  • Kulujen toteutuma vs. budjetti
  • Kassavirran muutos

Kunnan henkilöstömittarit

  • Sairauspoissaolot (lyhyt- ja pitkäaikaiset)
  • Henkilöstömäärä ja henkilöstön vaihtuvuus

Kunnan tarjoaman palvelun mittarit

  • Terveydenhuoltomenot
  • Työttömyyden hoidon kulut
  • Hoitoa tarvitsevien lasten ja aikuisten määrä
  • Kunnan oma energiankulutus
  • Jätehuollon kustannukset

Tässä vielä video Kunta BI -sovelluksesta.

Mukavaa viikonloppua kaikille!

Appsidaisyterveisin,

Tarja :)

Myyjä, mitä kannat mukanasi?

Tamperelaisen Eatechin kehittämässä Portable Windows 8 -sovelluksessa myyjä saa mukaansa kompaktisti kaikki tuotetiedot ja tuotteeseen liittyvät oheismateriaalit kuten esitteet, ohjekirjat, kuvat ja mainosvideot. Painavat katalogit myyjä voi jättää toimistolle, sillä tuotehinnasto, asiakashinnastot, alennusprosentit, tuoteryhmähinnat ja kampanjahinnat kulkevat mukana tabletilla.

Eatechin tarina sai alkunsa siitä kun kolme perustajaa Esa Mäkelä, Antti Kopponen ja Toni Kokkonen (=EATech)  olivat samassa paikassa töissä kehityshommissa. Eatech perustettiin samalla porukalla 2006 ja tämän jälkeen yritys on tehnyt töitä asiakasratkaisujen, ylläpidon ja tuotteiden parissa Microsoftin teknologioilla.

Tuotteiden osalta panostetaan Windows 8 ja Windows Phone -sovelluksiin ja pilvialustana käytetään Azurea. Eatechin kehittäjätiimi pitää hyvänä sitä, että Microsoftin kehitystyökalut mahdollistavan hyvän tuottavuuden kehitysprosessissa ja näyttäviä projekteja voi toteuttaa helposti.

Eatechin myyntisovellus on helpottanut muun muassa Hau-Hau Champion -tuotteista tunnetun lemmikkieläinruokiin ja -tarvikkeisiin keskittyvän Prima Pet Premiumin myyjien arkea (kts. alla oleva video & FAQ).

Usko tuotteeseen on kova ja pystymme siksi antamaan tyytyväisyystakuun, jota kovin moni ei pysty antamaan, Toni Kokkonen kertoo.

Miksi Eatech Portable? – Kysymyksiin vastaamassa Prima Pet Premium Oy:n kehityspäällikkö Lari Majamäki
http://www.eatechportable.fi/fi/eatech-portable-sales/miksi-eatech-portable-sales


HAU-HAU ja tehokasta myyntiä kaikille!
:)

Appsidaisyterveisin,

Tarja

Ps. Tällä viikolla minua ilahdutti se, että Wilman Windows Phone -versio on julkaistu!

Etsitkö sopivaa kumppania Windows 8 ja Windows Phone -sovellusten tekemiseen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minulta usein pyydetään tietoa niistä kumppaneista, jotka tekevät Suomessa asiakkaille räätälöityjä Windows 8 ja Phone -sovelluksia. Alla listattuna muutamia kumppaneita, jotka ovat tehneet sekä kuluttajille suunnattuja että yrityksen omaan käyttöön suunniteltuja Windows 8 ja Windows Phone -sovelluksia.

Adafy
www.adafy.com

Adafy Oy on suomalainen Windows-sovelluksiin keskittynyt yritys. Adafyn Windows Phone ja Windows 8 -sovelluksia käynnistetään viikottain Suomessa yli 200 000 kertaa ja yritys on muun muassa Veikkausliigan virallinen yhteistyökumppani. Kolme Adafyn vuonna 2013 julkaisemaa Windows Phone -sovellusta on ehdolla vuoden sovellukseksi Microsoftin ja Nokian järjestämässä App Awards 2014-tapahtumassa ja Adafyn julkaisemia sovelluksia on esitelty Windows Phone-kaupan etusivulla yli 70 maassa. Sovellukset ovat myös saaneet huomiota muun muassa Nokian (@NokiaUS) Twitter-tilillä, Tietokone-lehdessä ja Best Windows 8 Apps -palvelussa. Adafy on ollut toteuttamassa niin sulavia viihdesovelluksia kuin raskasta tietoturvaa vaativia mobiilipankkeja ja useat heidän mobiiliratkaisuistaan hyödyntävät Windows Azure-pilvipalvelun tarjoamia ominaisuuksia.

Appelsiini
www.appelsiini.fi

Appelsiini Finland toteuttaa nykyaikaisia liiketoimintasovelluksia mobiilistuvaan markkinaan. Ydinosaamistamme on uuden teknologian mahdollisuuksien tuominen toimialakohtaisiin ratkaisuihin ja eri järjestelmiin tallennetun tiedon hyödyntäminen paikkariippumattomasti. Julkiset referenssituotteemme löytyvät erityisesti valmistavan teollisuuden ja terveydenhuollon sektoreilta.

Appelsiini on edistyksellinen, suomalainen korkean osaamisen IT-palvelutalo. Tuotamme monipuolisia tietotekniikan työn tuottavuus-, konsultointi- ja ulkoistuspalveluja ja kehitämme innovatiivisia asiakkaidemme liiketoimintaa tukevia sovelluksia ja tuotteita.


Avanade

www.avanade.fi

Avanade tarjoaa liiketoimintaa tukevia teknologiaratkaisuja ja palveluita, jotka yhdistävät näkemyksen, innovaatiot ja Microsoft-teknologioiden erikoisosaamisen. Tuotteemme ja palvelumme auttavat tuhansia organisaatioita kaikilta toimialoilta tehostamaan toimintaansa, työntekijöidensä tuottavuutta ja asiakasuskollisuutta.  Autamme yrityksiä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia Windows 8 ja Windows Phone –ekosysteemissä tuottamalla B2B, B2C, LoB-konsepteja ja –sovelluksia. Avanaden enemmistöosuuden omistaa Accenture ja sen perustivat vuonna 2000 Accenture LLP ja Microsoft Corporation. Avanade työllistää 20 000 ammattilaista yli 20 maassa. Yhtiön Suomen konttori sijaitsee Helsingissä.


Blend Media

www.blendmedia.fi

Blend Media Oy toimittaa eri päätelaitteilla toimivia sovelluksia. Olemme keskittyneet helppokäyttöisiin sovelluksiin, jossa hyödynnetään paikkatietoa. Esimerkkeinä: Foreca Weather Windows 8:lle ja Helsinki Routes Windows Phonelle.

Conmio
www.conmio.com

Conmio on suomalainen digitaalisia palveluita suunnitteleva ja toteuttava yritys. Me suunnittelemme ja toteutamme palvelut sekä huolehdimme niiden ylläpidosta koko elinkaaren ajan. Asiakkaitamme ovat mm. The New York Times, Bloomberg ja Discovery Channel, joille olemme toteuttaneet laajasti niin natiivisovelluksia kuin päätelaiteriippumattomia HTML5-palveluitakin. Kotimaisista asiakkaista Conmio on vastannut esimerkiksi Kauppalehden Windows Phone ja Windows 8 sovelluksista sekä MTV:n Windows Phone sovelluksesta.

Digia Finland Oy
www.digia.fi


Eatech

www.eatech.fi

Eatech Oy on tamperelainen ohjelmistoyritys, joka myy ohjelmistoratkaisuja kaupanalan, teollisuuden, ohjelmistoalan ja julkishallinnon tarpeisiin. Yrityksen ydinosaamisalueita ovat mm. asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmät, maantieteellisesti hajautettujen ympäristöjen raportointi- ja seurantajärjestelmät, web-pohjaiset ratkaisut sekä maksuliikenteen, logistiikan ja sähköisen liiketoiminnan ohjelmistoratkaisut ja konsultointi. Eatech Oy:n tuoteperheeseen kuuluvat myös Eatech Portable Sales ja Services, jotka ovat Windows 8 -tabletilla toimivia liikkuvan myynnin ja huollon työkaluja.

Enisoft
www.enisoft.fi

Enisoft Oy on mobiilisovelluksiin sekä niiden
taustajärjestelmiin erikoistunut ICT-yritys. Sovellukset toteutetaan tarpeesta
riippuen joko natiivi- hybridi- tai HTML5-teknologialla. Sovellukset on
mahdollista integroida asiakkaan nykyisiin järjestelmiin usealla eri
menetelmällä kiinteäksi ja automaattiseksi osaksi asiakkaan kokonaispalvelua.

Enisoftin yksi tuote on Mobiilikunta(r)-palvelu, jonka avulla kunnat voivat
viestiä monipuolisesti palveluistaan ja ajankohtaisista asioista myös
mobiilissa. Kunnan mobiilisovelluksella asukkaat voivat olla myös kuntaan päin
yhteydessä lähettämällä palautetta ja vikailmoituksia. Mobiilikunnan
taustajärjestelmät ja kriittiset toiminnot toimivat kokonaisuudessaan
Microsoftin Azure-pilvialustalla. www.mobiilikunta.fi

Futurice
www.futurice.fi

Futurice on suomalainen ohjelmistopalveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan digitaalisessa liiketoiminnassa tarjoamalla konsultointi-, palvelumuotoilu-, ohjelmistokehitys- ja ylläpitopalveluita. Rakennamme sekä kuluttajapalveluita että liiketoimintakriittisiä yrityspalveluita useilla eri toimialoilla. Futuricen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä operaattoreita, mediataloja, laitevalmistajia, konepajteollisuutta ja kaupan alan yrityksiä. Futurice on perustettu vuonna 2000 ja sillä on tällä hetkellä 200 työntekijää toimipisteillään Helsingissä, Tampereella, Berliinissä, Lontoossa ja Lausannessa.


Great Apes

www.greatapes.fi


HiQ

www.hiq.fi

Innofactor
www.innofactor.fi


KnowIT

www.knowit.fi


Kompozure

www.kompozure.fi

Kompozure rakentaa Windows Azure, Windows Phone ja Windows 8 –sovelluksesi. Meiltä saat palvelua 100% tyytyväisyystakuulla.

Windows Phone- ja Windows 8-sovelluksemme ovat tyypillisesti asiakkaidemme Azure-pohjaisiin sovellustuotteisiin liittyviä käyttöliittymiä, kuten rakentamassamme http://www.qnstar.fi –matkalaskupalvelussa, tai asiakkaidemme liiketoimintaprosessia tehostavia yrityssovelluksia esim. liikkuville työntekijäryhmille. Työmme liittyy usein hajautettuihin tai muutoin vaativiin ympäristöihin.

Linja
www.linja.fi

Luxus
www.luxus.fi

Nordcapp
www.nordcapp.fi

Reaktor
www.reaktor.fi

Sarkain
www.sarkain.fi

Starcut
www.starcut.fi

Symbio
www.symbio.com

Symbio on vuonna 1994 perustettu aidosti globaali tuotekehityspartneri, joka auttaa asiakkaitaan koko teollisuuden alaa muuttavien laadukkaiden tuotteiden ja tulevaisuuden innovaatioiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Symbio on toiminut Microsoftin partnerina vuodesta 2006 (Gold Application Development, Gold Mobility) ja tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuista lisäarvoa yhdistelmällä Microsoft-kumppanuuden, koko ekosysteemin ymmärryksen, laaja-alaisen kokemuksen ja maailmanluokan asiantuntijat, kuten Windows Phone ja Azure MVP:t sekä Windows ja Windows Phone – kouluttajat sekä useat sertifioidut ohjelmistokehittäjämme.

Symbio tarjoaa tuotekehitys ja testauspalveluita Windows ja Windows Phone ympäristöihin räätälöityinä asiakasprojekteina asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme monipuolisesti tuotteita, mm. pelejä (Moomins, Fish With Attitude), kassajärjestelmiä (KDR Gold) sekä teollisuuden automatisointi ja raportointijärjestelmiä (Sandvik) Windows/Windows Phone ympäristöissä.

http://appstudio.symbio.com/

Systems Garden
www.systemsgarden.com

Tieto
www.tieto.fi

Mukavaa ja aurinkoista viikkoa kaikille! :)

Appsidaisyterveisin,
Tarja

Onko suksipussi pakattu? Entä puhelin? Tabletti?

Etelä-Suomen koululaiset viettävät ensi viikolla hiihtolomaa, joka tuo odotetun hengähdystauon koulusta ja työstä ennen kevään tuloa. Monet suuntavat hiihtoladuille ja laskettelemaan, toiset taas etelän aurinkoon.

Lomalla ja loman suunnittelussa sovelluksista voi olla paljon hyötyä. Minulle sovellukset tuovat iloa erityisesti lomafiiliksen hakemisessa. Jo siinä vaiheessa kun matka on varattu, kiinnitän aloitusnäyttöön kohteen säätiedot ja seuraan niitä aina lähtöpäivään saakka. :)

Aloistusnäyttö

Puhelimen tai tabletin aloitusnäytölle voit kiinnittää esimerkiksi IS Supersään, Ilmatieteenlaitoksen Säätiedot, Bing Sään, Foreca Weatherin tai Storm Weatherin säätiedot.

Jos lähdet lomalle autoillen, kannattaa mukaan ladata  Tietieto tai Kelikamerat, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa liikenteen sujuvuudesta, mahdollisista tietöistä, tiesäästä ja tieliikenneonnettomuuksista. Must sovellus liikenteessä ja vieraassa kaupungissa on Here Drive+ ,  jonka avulla suunnistat oikeaan osoitteeseen. Lentokentällä apua tuo Helsinki Airport Windows Phone -sovellus, josta näet jonotusajat, lentotiedot, portit, kahvilat ja muut oleelliset tiedot.

Matkalle mukaan kannattaa lisäksi ladata mukavia peli- ja ajanvietesovelluksia koko perheelle.
Tässä muutamia vinkkejä:

Windows Phone
Hill Climb Racing
Sparkle 2
DNA Welho Matka TV
Netflix
Elisa kirja
BooxTV
Elisa Viihde
Yle Areena
Älypää Älypie
Cut the Rope
Angry Birds Seasons
Singster Karaoke Game
Candy Village

Windows 8
Sudoku
Netflix
Kindle books
Hill Climb Racing
Halo Spartan Assault Lite
Temple Run: Brave
Lego Hero Factory Brain Attack
Hugo Retro Mania
Joining Hands 2
Muumins
Lola’s ABC Party
I Spy with Lola
Lola’s beach puzzle
Lola’s math train
Angry Birds Space
Angry Birds Star Wars

Mukavaa hiihtolomaa kaikille!

Appsidaisyterveisin,

Tarja

PS. Tänään minua ilahdutti kaikki ihanat YSTÄVÄT – hyvää ystävänpäivää kaikille! :)