PELILLISTÄMISESTÄ APUA SOVELLUSTEN TUOTEKEHITYKSEEN, KÄYTÖN MOTIVOINTIIN JA MARKKINOINTIIN

Espoolainen Cloudriven tutustui pelillistämiseen vuonna 2007 kun silloisen Sataman aikoina aloitettiin ”myyjiä kiinnostavan” CRM-järjestelmän suunnittelu. Cloudrivenin toimitusjohtaja Jukka Koskenkanto kertoo, että tavoitteena oli kehittää Microsoftin Dynamics CRM:ään lisäosa, joka saisi myös myyntihenkilöstön innostumaan CRM:stä. Syntyi järjestelmä nimeltä BLARP eli Business-Live-Action-Role-Playing, josta kehittyi aikojen saatossa nykyinen kannustava ja sitouttava Virta myynnin johtamisen järjestelmä.

Viime vuosina Cloudriven on kehittänyt varsinaista pelillistämisalustaa osin yhteistyössä Tekesin kanssa. Habit -pelillistamisalusta on ratkaisu, jonka avulla voidaan johtaa ja vaikuttaa henkilöstön, kumppaneiden ja asiakkaiden tekemiseen kannustavalla tavalla.

Jukka Koskenkannon mukaan Cloudrivenin asiakkaat käyttävät tällä hetkellä Habitia esimerkiksi henkilöstön osallistamisessa liiketoiminnan kehittämiseen, myyntitiimien motivoinnissa ja kannustamisessa sekä valmentamisessa ja perehdytyksessä. Pelimekanismeja voidaan hyödyntää myös monin tavoin sovellusten markkinoinnissa esimerkiksi lisäämällä koukuttavien pelielementtien avulla sovelluksen parissa vietettyä aikaa tai kannustamalla käyttäjiä suosittelemaan sovellusta tai sen sisältöjä muun muassa sosiaalisen median kanavissa.

Pelillistämällä on myös mahdollista vaikuttaa käyttäjätietojen keräämiseen käyttäjän hyväksymällä tavalla. Näiden tietojen avulla voi muun muassa kohdentaa mainontaa sovellusten sisällä aiempaa tarkemmin. Lisäksi sovellusten suunnittelussa kannattaa huomioida erilaiset pelielementit erityisesti käyttäjän perehdyttämisessä sovelluksen käyttöön.

Habitista on tulossa Windows 8- ja Windows Phone -sovellukset kesällä 2014. Mobiiliovellukset tarjoavat kattavat mahdollisuudet suorittaa tehtäviä ja saada välitöntä palautetta tekemisestään asiakkaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Niiden avulla voi myös valita itselleen mieluisia vaihtoehtoja työnantajan määrittelemistä palkkioista tien päällä ja paikasta riippumatta. Lisätietoja pelillistamisestä löydät osoitteesta www.cloudriven.fi

Aurinkoista viikonloppua kaikille! 🙂

Appsidaisyterveisin,

Tarja

Advertisements